DATA ENTRY I POMOC PODCZAS WPROWADZANIA DANYCH W CALL CENTER

Data entry  to czynność wykonywana w wielu firmach, a dla niektórych z nich jest ono wręcz przedmiotem ich głównej działalności, jak na przykład centra zbierające dane za pomocą wywiadów telefonicznych i w szczególności call center. W takim przypadku wsparcie podczas wprowadzania danych jest niezmiernie ważne, ponieważ redukuje czas, zapobiega powstawaniu nieprecyzyjnych baz danych i niepotrzebnych kosztów.

Real time validation during data entry

EGON DLA DATA ENTRY

Systemy data entry  stosowane w call center muszą koniecznie wykonywać dokładne i bardzo szybkie procedury kontroli danych wprowadzanych przez operatorów. Wszystkie dostarczane drogą telefoniczną dane, wprowadzane w momencie ich otrzymania, muszą być natychmiastowo kontrolowane, w czasie rzeczywistym i, w przypadku błędów lub obecności podwójnych danych, system musi koniecznie poinformować o tym fakcie operatora.

Dzięki Egon, suite wprowadzanie danych, nawet jeżeli wykonywane przez niewyspecjalizowany personel, przeistacza się w bardzo szybką operację, o nieskazitelnej jakości. Nasze oprogramowanie jest w stanie pomóc wszystkim operacjom wprowadzania danych osobowych i pocztowych, przeistaczając pracę operatora w zajęcie wykonywane szybko i bezpiecznie oraz redukując w konsekwencji koszty zarządzania call center.

W rzeczy samej, cały proces wpisywania i wprowadzania nowych użytkowników przez operatorów jest bardzo ułatwiony dzięki tak zwanemu wsparciu online, które zapewnia podczas wpisywania automatyczną asystę w czasie rzeczywistym za pomocą  automatycznego uzupełniania brakujących danych i podpowiadaniu możliwych do wprowadzenia aktualnych danych.

ELASTYCZNOŚĆ NASZYCH ROZWIĄZAŃ DLA DATA ENTRY

Przypominamy, że Egon jest bardzo łatwy w instalacji, w formie dodatkowej wtyczki oraz integruje się z dowolnym oprogramowaniem firmowym służącym do zbierania danych.

Nie istnieje więc potrzeba całkowitej wymiany waszych aplikacji data entry, gdyż to my, za pomocą niewielkich zmian technicznych stanowiących nasze know how firmowe, udoskonalone i skonsolidowane z biegiem lat, zintegrujemy Egon bezpośrednio z dowolną istniejącą już platformą.

KORZYŚCI

Korzyści wynikające ze stosowania naszej aplikacji są liczne:

  • Walidacja wprowadzanych danych w czasie rzeczywistym
  • Wzrost wydajności i szybkości procesów
  • Eliminacja nieprzyjemnego czasu oczekiwania podczas wykonywania telefonów przez użytkowników
  • Wprowadzanie informacji aktualnych już w momencie ich wpisywania
  • Znaczny wzrost zadowolenia ze strony użytkowników
  • Elastyczna integracja z dowolną architekturą istniejącego oprogramowania