Systemy CRM

Systemy CRM  muszą korzystać z baz zawierających precyzyjne, bezustannie monitorowane i uaktualniane dane. Inwestowanie w system relacji z klientami bez uznania priorytetu   wysokiej jakości danych  może z biegiem czasu przysporzyć wiele nieprzyjemnych i frustrujących sytuacji zarówno operatorom, jak i dyrektorom handlowym korzystającym codziennie z takiego narzędzia.

CO TO JEST SYSTEM CRM

Systemy CRM a jakość danych

Systemy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientami)  ułatwiają firmom zarządzanie relacjami handlowymi z klientami, umożliwiają wykonanie oszacowania, podejmowania akcji marketingowych i opracowywanie nowych strategii. Narzędzia te są coraz częściej używane w środowiskach handlowych w celu zoptymalizowania oraz częściowej automatyzacji wszystkich akcji biznesowych związanych bezpośrednio z marketingiem i promocją stosunków zarówno z klientami już istniejącym jak i tym potencjalnymi.

Zwyczajowo CRM jest podzielony na trzy obszary:

  • CRM  operatywny: wspiera akcje polegające na prawdziwym i właściwym kontakcie firma-klient   (call center, direct mail, portale web itd.) zgodnie z danymi dostarczonymi przez  CRM;
  • CRM analityczny  :  dogłębna analiza informacji obecnych w systemie, umożliwiająca ocenę strategii marketingowych, przywiązania i utrzymania kontaktu z klientami;
  • CRM kolaboracyjny:  podział informacji uzyskanych  od klientów, w celu polepszenia jakości usług i, w konsekwencji, większej satysfakcji i przywiązania klientów.

POTENCJAŁ TWOJEGO CRM ZALEŻY OD JAKOŚCI DANYCH

W każdym z opisanych tu trzech obszarów i niezależnie od stosowanego CRM, wysoka jakość danych stanowi element kluczowy umożliwiający realne osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.
Ponieważ mówimy tu o informacjach dotyczących twoich klientów, od których zależą wszystkie obecne i przyszłe strategie marketingowe oraz stosunki z twoimi klientami, pewność iż posiadane dane są poprawne jest elementem nieodzownym. W praktyce, dobry system zapewniający wysoką jakość, współpracujący z dowolnym oprogramowaniem CRM, musi zagwarantować:

  • początkowe całkowite oczyszczenie danych w formie masowej (batch)
  • okresową konserwację  posiadanych danych
  • kontrolę w czasie rzeczywistym  wprowadzanych danych (data entry on line)
  • eliminację i/lub łączenie informacji wielokrotnych  dotyczących tego samego klienta (deduplikacja)
  • bezustanna aktualizacja  adresów, kodów pocztowych, danych firmy, itp.
  • monitorowanie  jakości obecnych danych

EGON ELASTYCZNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ DLA TWOJEGO SYSTEMU CRM

Egon stanowi doskonałe rozwiązanie dla wszystkich wymogów zarówno twojego systemu CRM jak i wysokiej jakości twoich danych.

Nasz software wdraża się z łatwością w dowolną aplikację firmową, a to dzięki maksymalnej elastyczności protokołów, na podstawie których został stworzony. W szczególności CRM są aplikacjami, dla których Egon jest wprost doskonały, ponieważ jego łatwa integracja połączona z wydajnością rezultatów operatywnych czynią z niego niezawodnego partnera.