USŁUGI E-COMMERCE WYSOKIEJ JAKOŚCI

Wszystkie portale zajmujące się usługami e-commerce, wymagają rejestracji od użytkownika, który uzyskuje w ten sposób dostęp do usług i może nabywać produkty; w związku z tym portale te muszą posiadać system poprawnego zarządzania danymi nabywanymi przez system, w celu zaoferowania klientom usług o naprawdę wysokiej jakości, uniknięcia błędów podczas komunikacji (elektronicznych lub pocztowych) oraz w momencie ewentualnej spedycji zakupionych produktów.

Address validation checkout for ecommerce websites

EWOLUCJA PROGRAMÓW E-BUSINESS

W dzisiejszych czasach portale e-business są używane na porządku dziennym przez użytkowników na całym świecie, a zakup produktów i usług bezpośrednio przez Internet stał się powszechną praktyką.

Istnieje wiele programów i cms, również open source, opracowanych specjalnie dla tworzenia internetowych stron e-commerce; fakt ten ułatwił wielu firmom, również mało-średnim, stworzenie własnego portalu sprzedaży on Line.

PROFESJONALNE USŁUGI E-COMMERCE

W ten oto sposób Internet stał się dla światu biznesu kluczowym sposobem zbierania danych dotyczących klientów realnych i potencjalnych, powodując poważne konsekwencje zarówno z prawnego punktu widzenia (prawa o ochronie danych osobowych oraz o ochronie danych pobranych przez moduły internetowe są już stosowane niemal we wszystkich krajach zachodnich i przewidują poważne sankcje dla przestępców), jak i na poziome firmowych baz danych.

Zbieranie danych pochodzących z formularzy internetowych daje niewątpliwą korzyść ich natychmiastowego otrzymania, czyli ułatwia pracę użytkownika; nie należy jednak zapominać o wielu problematykach związanych z szybkim i niekontrolowanym wysyłaniem danych osobowych przez nieuważnych użytkowników, którzy często nie poświęcają należytej uwagi procesowi rejestracji on Line.

Prawdziwie profesjonalny  e-business musi być w stanie podołać takim problematykom i znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

EGON: JAKOŚĆ DANYCH I FILTRY INTERNETOWE

Egon  jest   aplikacją wieloplatformową,  doskonale integrującą się z dowolnym programem zarządzającym dla e-commerce i mającą niemały wkład w dziedzinie   walidacji danych  na wejściu.

Wszystkie dane wprowadzone przez użytkownika w czasie fazy rejestracji poprzez aplikację internetową zostaną opracowane, sprawdzone i ewentualnie poprawione ( z możliwością   pomocy w czasie rzeczywistym  już podczas wpisywania danych przez użytkownika).  Umożliwi to nabywanie danych znormalizowanych i o wysokiej jakości, z konsekwentnym optymalnym zarządzaniem bazą danych klientów.