Data warehouse: od danych do informacji

Wiele firm posiada zróżnicowane dane dotyczące klientów, poumieszczanych w różnych bazach danych, czasami nawet używanymi przez osobne, niekomunikujące się między sobą aplikacje. Transformacja o 360° tych danych oznacza ich dogłębną analizę w celu odnalezienia istniejących powiązań oraz ich zintegrowaniu w przypadku, gdy dotyczą tego samego klienta.

Data quality for data warehouse

Mówimy tu o jednostce jednolitej lub o jednolitym widoku (Single view of customer) mając na myśli połączenie w jednym archiwum master przeanalizowanych danych, pobranych z przeróżnych źródeł i niespójnych między sobą.  Uzyskanie kompletnego i zintegrowanego widoku każdego klienta umożliwia łatwiejsze zrozumienie typologii postępowania tego klienta, jego zainteresowań w przeszłości oraz ich zmianę wraz z upływem czasu, przynosząc niewątpliwe korzyści w profilowaniu przyszłych akcji marketingowych.

 NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z DATA WAREHOUSE:

  • To niezawodne narzędzie umożliwiające podejmowanie decyzji w każdym z obszarów firmy, dostarczające zintegrowane informacje.
  • Ułatwia przeprowadzanie statystyk i analiz mających na celu odkrycie niewidocznych uprzednio relacji.
  • Usprawnia analizę niedogodnych sytuacji z przeszłości i, w konsekwencji, zapobieganie im oraz analizę strategii dla przyszłych scenariuszy.
  • Ułatwia całej firmie  implementację systemów zintegrowanego zarządzania relacjami z klientem.
  • Usprawnia tworzenie szczegółowych raportów.

MIGRACJA DO NOWYCH SYSTEMÓW

Utworzenie archiwów zawierających jednolite i spójne dane ułatwia niesamowicie migrację do “nowych systemów” będącej krytycznym punktem każdej firmy, która jest zmuszona wymienić swoje programy i aplikacje zarządzające.  Przy zastosowaniu dynamicznych narzędzi pobierania, kontroli, opracowywania i konwersji informacji możemy nie tylko wykonać przejście bez utraty danych, lecz również wykorzystać moment migracji do oczyszczenia i normalizacji posiadanych danych, integrując ewentualne podwójne informacje dotyczące tej samej jednostki.

Zawierzając oprogramowaniu Egon  wykonasz w sposób pewny i łatwy wszystkie te operacje, a konserwacja twojego data house stanie się nagle niesamowicie prosta i bezpieczna.