Applications

APLIKACJE

Zweryfikuj, przeprowadź deduplikację i zachowaj dokładne i możliwe do dostarczenia dane adresowe.

PROŚBA O INFORMACJEBEZPŁATNE WEB DEMO
  • Weryfikacja partii baz danych zawierających tysiące adresów i danych kontaktowych
  • Weryfikacja w czasie rzeczywistym z propozycją i autouzupełnieniem w witrynie lub aplikacji
  • Transliteracja i formatowanie poczty, gotowe do wysyłki

System Relacji z Klientami (CRM): wsparcie dla aplikacji CRM w celu optymalizacji akcji promocyjnych.

Data Warehousing: rozpoznanie i integracja danych pochodzących z różnych źródeł, gwarancja wydajności, poprawności i jednoznaczności informacji oraz ich bezustanna aktualizacja.  

Migracja: ułatwia migrację do „nowych systemów”, poprzez zastosowanie dynamicznych narzędzi pobierania, opracowywania i konwersji informacji.

Enterprise Resource Planning (ERP): wsparcie dla zarządzania danymi bezpośrednio wewnątrz aplikacji  ERP..

E-business: wsparcie dla projektów e-business i aplikacji internetowych, z bezpośrednim filtrowaniem błędów powstających podczas rejestracji użytkowników.

Mailing: dla kampanii mailingowych, w celu optymalizacji efektywności wysyłek, identyfikacja niepożądanych obszarów lub podmiotów (screening), przygotowywanie i porządkowanie danych zgodnie z zadanymi regułami (formatowanie), gwarancja dostarczenia wysyłki w krótkim czasie.

Kampanie Marketingu Bezpośredniego: podczas operacji Marketingu Bezpośredniego często jakość danych dostarczanych przez klientów jest niewystarczająca. Wykonanie normalizacji list przed wykonaniem kampanii zapobiega zwrotom przesyłek i eliminuje niepotrzebne koszty, często niemałe, spowodowane ponownym wysyłaniem informacji. Dodatkowo, redukuje znacznie całkowity czas i koszty zarządzania kampanią.

Call Center: operatorzy call center pracują zawsze pod presją upływającego czasu, dlatego też wysoka jakość i dokładność informacji są dla nich niezbędne. Automatyczna kontrola danych wprowadzanych przez operatorów call center umożliwia zredukowanie błędów do minimum oraz konsekwentną optymalizację czasu i kosztów.

Portale web: dane pochodzące z Internetu, zarówno te wprowadzone bezpośrednio przez klientów, jak i znalezione, są często niewystarczające lub błędne. Usługa normalizacji, podłączona do internetowego formularza rejestracyjnego klientów, gwarantuje lepszą jakość i precyzję cennych informacji.

Data entry: w przypadku, gdy dane są wprowadzane przez zewnętrzne jednostki opracowywania danych lub w innych kontekstach, przez niewyspecjalizowany personel, poprawna kompilacja wprowadzonych informacji stanowi gwarancję jakości danych i redukcji kosztów.

Wydawnictwa: firmy wysyłające katalogi i broszury z opisem produktów drogą pocztową, wiedzą z doświadczenia ile trudu wymaga ciągłe zarządzanie niepoprawnymi wysyłkami oraz ponowna kontrola adresów. System normalizacji jPuzzle oferuje rozwiązanie dla całej gamy problemów związanych z informacjami adresowymi, jak na przykład zmiany kodu pocztowego, które są zarządzane automatycznie, również dla adresów już nieaktualnych.