Rozwiązania

Każde przedsiębiorstwo musi radzić sobie z tym delikatnym zadaniem, jakim jest zarządzania danymi klientów i dostawców w swoim systemie informatycznym, w aplikacjach CRM lub aplikacjach internetowych. Egon to odpowiedź na wszystkie Twoje potrzeby w zakresie weryfikacji danych i georeferencjonowania adresów. Naszą podstawową działalnością jest badanie systemów oprogramowania, które mogą zautomatyzować zarządzanie oraz weryfikacje danych kontaktowych i adresowych.

Ilość danych, które muszą być wprowadzane i przechowywane codziennie dla wielorakich zastosowań, zwykle zwiększa się wraz z upływem czasu, w niektórych przypadkach duże bazy danych mogą zawierać nawet setki tysięcy kontaktów. Stała kontrola danych i automatyczna weryfikacja połączona z deduplikacją to w takim przypadku podstawa, aby uniknąć coraz bardziej problematycznego zarządzania, a także błędów i niespójności, które mogą doprowadzić nawet do zablokowania systemów, co oznacza, że ​​zamiast być cennym i strategicznym źródłem danych, system informatyczny staje się ogromnym nieefektywnym obciążeniem.

W niektórych przypadkach georeferencjonowanie adresu jest ważne również w celu prawidłowego zarządzania wyspecjalizowanymi działaniami, takimi jak poprawne przekazywanie informacji i geomarketing.

Egon to pakiet oprogramowania, który ma na celu pomoc firmom i agencjom rządowym w sprawdzaniu danych przedsiębiorstw i georeferencji, a także zapewnić zintegrowane i modułowe usługi zarządzania danymi dostarczanymi bezpośrednio lub za pośrednictwem sieci.

Narzędzia do zarządzania danymi umożliwiają obsługę przepływów danych na wysokim poziomie autonomii i zmniejszenie liczby interwencji technicznych.