WALIDACJA DANYCH ANACREDIT ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI EBC

EGON dla AnaCredit to innowacyjna usługa dedykowana instytucjom kredytowym, które zobowiązane są przekazywać Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) informacje wymagane przez rozporządzenie w  sprawie  zbierania danych  granularnych dotyczących  ekspozycji  kredytowych  i  ryzyka kredytowego (EBC / 2016 / 13). Dzięki Egon można zweryfikować dane i przetłumaczyć je na określony format AnaCredit w prosty, szybki i dokładny sposób. Dowiedz się więcej!

Pobierz PDF ze szczegółową informacją na temat Egon dla AnaCredit

Instytucje kredytowe zarejestrowanych w Unii Europejskiej banków zobligowane są przekazywać EBC dane osobowe dotyczące pożyczek udzielonych przedsiębiorstwom  (oraz innym podmiotom prawnym). Nowe informacje zasilą europejskie archiwum kredytów, które będą zarządzane przez EBC i wykorzystane w celu spełnienia wymogów informacyjnych Europejskiego Systemu Banków Centralnych dotyczących polityki pieniężnej i nadzoru mikroostrożnościowego.

 

FUNKCJONALNOŚCI EGON DLA ANACREDIT DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DANYMI

EGON oferuje bankom określone instrumenty wsparcia, banki natomiast zobligowane są przekazywać EBC otrzymane informacje w sposób jednoznaczny i skodyfikowany, zgodnie z ustanowionymi wcześniej normatywami europejskimi. Dzięki EGON możliwe będzie zarządzanie niektórymi głównymi informacjami wymaganymi przez EBC za pośrednictwem usług web services (REST lub SOAP), w Cloud lub na miejscu (w zakresie departamentu lub systemie Mainframe). EGON dla AnaCredit przede wszystkim zarządza i standaryzuje następujące informacje:

1) Adresy z przypisanymi kodami NUTS

Adres należy podać w ostatecznej strukturze. EGON pozwala zweryfikować prawie każdy europejski adres i przypisać kod Nuts 3.

2) Krajowy Identyfikator

Krajowy Identyfikator to krajowy kod identyfikacyjny, który jednoznacznie identyfikuje podmiot fizyczny lub prawny, a jego struktura jest inna dla każdego kraju.

EGON pozwala zweryfikować wszystkie Krajowe Identyfikatory stosując zasady logiki matematycznej i algorytmy właściwe dla każdego kraju.

3) Forma prawna

Każda forma prawna jest klasyfikowana na podstawie właściwego na płaszczyźnie europejskiej kodu, zgodnie z postanowieniami ustanowionymi przez EBC. EGON pozwala rozpoznać formę prawną nazwy przedsiębiorstwa, aby przypisać odpowiednie europejskie kodowanie.

4) LEI (Legal Entities Identifier- identyfikator podmiotu   prawnego)

Kod LEI jest jednoznacznym międzynarodowym identyfikatorem     przypisanym podmiotom działającym na rynkach finansowych.

EGON pozwala odzyskać kod LEI posiadający nazwę przedsiębiorstwa, nawet jeśli  zarejestrujesz się w inny sposób, niż jest to wskazane w plikach udostępnionych GLEIF.

5) Klasyfikacja działalności gospodarczej

Przekazanie informacji dotyczącej klasyfikacji działalności gospodarczej powinna odbywać się zgodnie z przepisami NACE rev.2. EGON jest w stanie zarządzać klasyfikacjami każdego kraju, transkodując je do klasyfikacji NACE.

EGON zatwierdza, koryguje i porządkuje dane będące przedmiotem zainteresowania każdego z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Stałe aktualizowanie baz danych i wysoka jakość wykorzystywanych technologii gwarantują wyniki na wysokim poziomie pod każdym względem. Aktualnie EGON stanowi kompletny pakiet, idealny do operacji masowych lub w czasie rzeczywistym związanych z przepisami AnaCredit.

 

Wypróbuj teraz bezpłatną wersję próbną Egona dla AnaCredit