NORTH AMERICA – ADDRESS VALIDATION, GEOCODING AND DEDUPLICATION SERVICES

AMERYKA PÓŁNOCNA

Kraj Iso 3166

Norm. adresów

Geokodowanie Poziom Deduplikowanie

Norm. Danych osobowych

Format zapisu
Bermudy
bermuda
BMU TAK TAK MIEJSCOWOŚĆ TAK TAK KRAJOWY, TRANSLIT., ŁACIŃSKI
Greenland
greenland
GRL TAK TAK MIEJSCOWOŚĆ TAK TAK KRAJOWY, TRANSLIT., ŁACIŃSKI
Kanada 
thumb canada
CAN  TAK TAK  ULICA  TAK  TAK KRAJOWY, TRANSLIT. ŁACIŃSKI
Meksyk
Meksyk
MEX TAK TAK MIEJSCOWOŚĆ TAK TAK KRAJOWY, TRANSLIT., ŁACIŃSKI
Saint Pierre i Miquelon
thumb saint-pierre_and_miquelon
SPN TAK TAK MIEJSCOWOŚĆ TAK TAK KRAJOWY, TRANSLIT., ŁACIŃSKI
Stany Zjednoczone Ameryki
thumb united states
USA 

TAK

 TAK  ULICA  TAK  TAK KRAJOWY, TRANSLIT., ŁACIŃSKI

LEGENDA

Norm. adresów:  TAK  = usługa normalizacji adresów dostępna;  NIE  = usługa normalizacji adresów niedostępna

Geokodowanie:  TAK   = usługa geokodowania dostępna;  NIE   = usługa geokodowania niedostępna

Poziom:  ULICA  = szczegóły na poziomie ulic;;  MIEJSCOWOŚĆ  = szczegóły na poziomie miejscowości

Deduplikowanie:  TAK   = usługa deduplikacji dostępna;  NIE   = usługa deduplikacji niedostępna

Norm. Danych osobowych:  TAK   = usługa normalizacji danych osobowych dostępna;  NIE   = usługa normalizacji danych osobowych niedostępna

Format zapisu:  KRAJOWY = zapis w formacie obowiązującym w danym kraju; ŁACIŃSKI= alfabet łaciński;   TRANSLIT. = transliteracja zapisu krajowego.  Wszystkie formaty mogą być zapisywane z zastosowaniem liter małych lub dużych.