EGON W FIRMIE

EGON „W ZAKŁADZIE”: BEZPIECZEŃSTWO I ZASTOSOWANIE

Egon jest dostarczany i uruchamiany poprzez instalację ad hoc w zakładzie, na serwerze klienta i jest używany poprzez firmową sieć intranet, dzięki komunikacji pomiędzy procesami aplikacji firmowych i maszyną.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ODKRYJ JAK ZAIMPLEMENTOWAĆ EGON W TWOJEJ FIRMIE JUŻ TERAZ

Ten sposób korzystania z usługi powoduje naturalne zwiększenie kosztów narosłych z powodu instalacji produktu ad hoc w zakładzie, bezpośrednio na serwerach firmy. Z drugiej strony, ten rodzaj usługi, pomimo większej inwestycji początkowej, jest preferowany przez użytkowników zaawansowanych, którzy muszą koniecznie kontrolować całą infrastrukturę techniczną niezbędną dla ich operatywności.

SPOSOBY UŻYWANIA EGON

Na dzień dzisiejszy Egon może być używany według sposób opisanych poniżej:

  • Batch: Egon załadowuje całe archiwum informatyczne i wykonuje jego oczyszczenie, zwracając na wyjściu znormalizowane archiwum.
  • Integracja z aplikacjami firmowymi  (on line – batch): za pomocą usługi internetowej, Egon jest integrowany z aplikacjami firmowymi, które wykorzystują jego możliwości w czasie rzeczywistym (Egon funkcjonuje on line poprzez firmową sieć intranetu, usprawniając wprowadzanie danych), lub w zautomatyzowanym wewnątrz procesów trybie batch.
  • Integracja ze środowiskami standardowymi w formie wtyczki  (enterprise application): W tym przypadku Egon jest integrowany z istniejącymi systemami operacyjnymi, takimi jak:  Oracle, Google, Windows, SAP itp.
  • On Line: w tym trybie dostępny jest interfejs umożliwiający korzystanie w czasie rzeczywistym z pojedynczych funkcji, takch jak na przykład normalizacja pojedynczych adresów.
  • Automatyczne uzupełnianie: wsparcie dla operatorów data entry dzięki automatycznemu sugerowaniu w czasie rzeczywistym możliwych wartości, podczas wpisywania i wypełniania formularza.