Adattárház (Data Warehouse): AZ ADATOKTÓL AZ INFORMÁCIÓKIG

Számos vállalkozás rendelkezik az ügyfeleire vonatkozó, szétszórt, különböző adatbázisokban összegyűjtött adatokkal, melyeket esetleg egymástól különálló és egymással nem kommunikáló alkalmazási szoftverek használnak. Ezen adatok 360 fokos információkká történő átalakításához szükség van az adatok alapos elemzésére a köztük lévő kapcsolatok felfedéséhez és integrálásukhoz, amennyiben ugyanarra az ügyfélre vonatkoznak.

adattarhaz

Így beszélhetünk egyéni entitásról vagy egyéni nézetről (Single view of customer) , értve ezen az elemzett és a különböző forrásokból vett és egymással nem összefüggő adatok egyetlen, master nyilvántartásba történő beolvasztása. Az egyes ügyfelek teljes és integrált áttekintésének elérése lehetővé teszi az ügyfél magatartás típusának jobb megértését, a múltbeli érdeklődési köröket és azok időbenelzajlott változásait kétségtelen előnyt szerezve a jövőbeni marketing stratégiák kialakiításához.

 EGY ADATTÁRHÁZ FŐ ELŐNYEI:

  • Megbízható eszközt szolgáltat minden vállalati területen a döntési folyamathoz, az integrált információk alapján.
  • Megkönnyíti az első látásra rejtett kapcsolatok fellelését szolgáló statisztikai és elemzési technikák alkalmazását.
  • Támogatja a régi helyzetek elemzését és a jövőbeni helyszínek stratégiai elemzését.
  • A vállalaton belül egyszerűsíti az integrált ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer implementációját.
  • Elősegíti részletes jelentések készítését.

ÚJ RENDSZEREK FELÉ VÁNDORLÁS

Egyéni és összefüggő nyilvántartások létrehozása nagy mértékben egyszerűsíti az „új rendszerek” felé történő vándorlást, mely minden, saját kezelési és alkalmazási rendszerét lecserélni kívánó vállalkozás számára kritikus pontot jelent. Dinamikus adatszerzési, ellenőrzési, kezelési és információ konvertálási eszközökön keresztül lehetőség van nem csak a lépés adatveszteség nélküli és fájdalommentes megtételére, hanem a vándorlás pillanatának kihasználásra is az adatok helyreállítása és szabványosítása érdekében, egyéni entitásokra vonatkozó, dupla információk integrálásával.

AHa Egonra bízod magad, biztos lehetsz abban, hogy ezen műveletek elvégzése egyszerűen megy végbe és teljes adattárházad karbantartása egyszerű és biztonságos lesz.