Rynek

Wszystkie firmy i urzędy posiadające bazy danych z danymi osobowymi potrzebują odpowiedniego instrumentu umożliwiającego certyfikowanie i normalizację informacji.

UTILITIES

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w następujących sektorach: zarządzanie bazą danych klientów, marketing, CRM, Data Warehouse, geomarketing, zarządzanie mailing list, zarządzanie kampaniami, zarządzanie siecią dystrybucji, zarządzanie użytkownikami, serwis obsługi klienta, usługi sygnalizacji usterek, zarządzanie strefami kompetencji.

BANKI

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w następujących sektorach: biuro rejestrów osób, marketing, CRM, Data warehouse, geomarketing, zarządzanie mailing list, zarządzanie siecią dystrybucji (oddziały), przelewy, portfolio komercyjne, operacje zagraniczne, raporty, zarządzanie ryzykiem, call center, home banking, trading online.

UBEZPIECZENIA

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w następujących sektorach: biuro rejestrów osób, marketing, CRM, Data warehouse, geomarketing, zarządzanie mailing list, zarządzanie siecią dystrybucji (agencje), zarządzanie promotorami finansowymi, portfolio życiowe, portfoglio szkód, wypadki, zarządzanie ryzykiem, call center, ubezpieczenia online.

FIRMY FINANSOWE

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w następujących sektorach: biuro rejestrów osób, marketing, CRM, Data warehouse, geomarketing, zarządzanie mailing list, zarządzanie promotorami, zarządzanie butikami finansowymi zarządzanie ryzykiem, call center, usługi Web, trading online.

WIELKA DYSTRYBUCJA

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w następujących sektorach: zarządzanie bazą danych klientów, zarządzanie mailing list, marketing, CRM, data warehouse, geomarketing, zarządzanie punktami sprzedaży, zarządzanie kartami lojalnościowymi/ kartami zakupów, zarządzanie zbieraniem punktów.

PRZEMYSŁ

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w następujących sektorach: zarządzanie bazą danych klientów, zarządzanie mailing list, marketing, CRM, data warehouse, geomarketing, zarządzanie siecią dystrybucji (hurtownicy i/lub sklepy), zarządzanie gwarancjami.

AUTOMOTIVE

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w następujących sektorach: zarządzanie CIDB, zarządzaniem mailing list, marketing, CRM, data warehouse, geomarketing, zarządzanie dealerami, legacy, zarządzanie gwarancjami.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w następujących sektorach: jakość danych, zarządzanie zbiorów adresowych, zarządzanie rekordami, data warehouse, komunikacja pomiędzy urzędami, statystyki, zdrowie, transporty, podatki, pobór podatków, kataster, usługi dla ludności, oświata, bezpieczeństwo.

TELEKOMUNIKACJA

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w następujących sektorach: zarządzanie bazą danych klientów, marketing, CRM, data warehouse, geomarketing, zarządzanie mailing list, zarządzanie kampaniami, zarządzanie siecią dystrybucji (sprzedawcy/sklepy), abonamenty, asysta klientów, usługi sygnalizacji usterek.

WYDAWNICTWA

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w następujących sektorach: zarządzanie bazą danych klientów, marketing, marketing bezpośredni, CRM, data warehouse, geomarketing, zarządzanie mailing list, zarządzanie kampaniami, zarządzanie siecią dystrybucji (sprzedawcy/sklepy), abonamenty, ERP, pocztowe usługi spedycyjne.

STOWARZYSZENIA

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w następujących sektorach: zarządzanie bazą danych członków, zarządzanie mailing list, marketing, CRM, data warehouse, geomarketing, zarządzanie zbieraniem nowych członków, zarządzanie kampaniami, pocztowe usługi spedycyjne.
SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ
Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w następujących sektorach: zarządzanie bazą danych klientów, zarządzanie mailing list, marketing, CRM, data warehouse, geomarketing, zarządzanie kampaniami, pocztowe usługi spedycyjne.

USŁUGI

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w następujących sektorach: zarządzanie bazą danych klientów, marketing, marketing bezpośredni, CRM, data warehouse, geomarketing, zarządzanie mailing list, zarządzanie kampaniami, zarządzanie siecią dystrybucji, usługi web, kontrola ryzyka, kontrola jakości danych.