Személyes adatok szabványosítása

A személyes információk a Direkt Marketing tevékenységben nap mint nap érdekelt szerkezetek alapvető stratégiai eszközét alkotják, de fontosak a bankok, biztosító társaságok és általában a Közigazgatás számára is.

EGON MEGOLDÁS A SZEMÉLYES ADATOKHOZ

Személyes adatok szabványosítása

Az összegyűjtött, informatikai szempontból tárolt és a későbbiekben a legkülönfélébb tevékenységekhez felhasznált információk hatékonysága az adatok minőségétől függ.

Nem mindig használnak azonban megfelelő eszközöket ezen adatok összegyűjtéséhez és informatikai kezeléséhez, melynek következménye az operatív nehézségek növekedése a kezelőkre nézve, akiknek ezeket az adatokat kell felhasználniuk adminisztratív vagy üzleti célokból.

Több évig tartó tanulmányok és az ebben az ágazatban szerzett közvetlen tapasztalatunk vezetett a tévedhetetlen alkalmazás, az EGON kifejlesztéséhez, melyre büszkék vagyunk különösen jelentős mértékű felhasználási sokoldalúsága és irigylésre méltó (és irigyelt…) feladatvégzési precizitása miatt.

Egon ma az egyik fő hivatkozási pont a nemzetközi piacon kapható szoftver csomagok között, a különböző típusú személyes adat szabványosításban:

 • Teljes név
 • Születési dátum
 • Titulus
 • Jogi specifikációk
 • Telefonok
 • E-mail
 • Személyes kódok (adószám, ÁFA szám stb.)
 • Banki adatok
 • Postai adatok
 • Irányítószám
 • Idegen nevek
 • Személyi igazolványok

FEDEZZE FEL HOGY TUD HOZZÁJÁRULNI MINŐSÉGI ADATKEZELŐ SZOFTVERÜNK TÁRSASÁGA FEJLESZTÉSÉHEZ

MIT ÉRTÜNK A SZEMÉLYES ADATOK SZABVÁNYOSÍTÁSÁN?

A személyes adatok szabványosítása lényegében azt jelenti, hogy birtokba veszünk bármilyen típusú anyakönyvi adatot, melyek vonatkozhatnak mind fizikai, mind jogi személyekre, azokat elemezzük és helyes és egyedi formába rendezzük.

Ez a fajta beavatkozás, ha az adatbevitellel megbízottak „kézi” és nem ellenőrzött tevékenységére van bízva, hatalmas költségeket generálhat, mivel az optimális elvégzéshez szükséges idő nem lehet más, csak jelentős mértékű. Egon, másrészről, képes a nyilvántartásokba behatolni és ott teljesen automatikusan tevékenykedni.

A TERMÉKTŐL A SZEMÉLYIG

A személyek azonosítása, az abból következő profilalkotással, a különböző forrásokból származó adatok összevetése révén lehetővé teszi az ügyfél ad hoc kezelését jellemzői alapján. A marketing, de a kommunikáció és a társas tevékenységek világában, a fő figyelem az utóbbi években a termékről a személyre helyeződött át.

Marketing szempontjából már nem arról van szó, hogy a termék minőségében vagy vonzóerejében különböző, nagy tömeget kell meggyőzni, hanem arról, hogy a potenciálisan érdekelt személyek mindegyikével bizalmi, egyenrangú kapcsolatot kell kialakítani. Ebben az értelemben az egy vagy több nyilvántartásból származó személyes adatok szabványosítása, az adatok ezt követő összevetésével és a dupla adatok törlésével, valóban lehetővé teszi, hogy egy adott személyről a lehető legtöbbet meg lehessen tudni, tehát megfelelően célzott marketing kampányok szervezését teszi lehetővé.

ALKALMAZÁSI KÖRNYEZETEK ÉS LEHETSÉGES FELHASZNÁLÁSI MÓDOK

Egon számos alkalmazási környezetben nélkülözhetetlen eszköz, ilyenek pl. a CRM, a fuvarozás, a vállalat kezelés, a levelező listázás stb. A kereskedelmi forgalomban kapható megoldások képesek teljes vállalati nyilvántartások átvételére és azok szabványosításának elvégzésére (batch vagy tömeges rendszerek), vagy interaktív eszközök, on line. Ebben a második esetben Egon bármilyen típusú vállalati alkalmazásba lesz integrálva és támogatni fogja a felhasználót az adatbeviteli szakaszban, valós időben kijavítva a bevitt adatokat és kiemelve az esetleg jelenlévő dupla adatokat.