software data qualitySOFTWARE DATA QUALITY: POSTAW NA JAKOŚĆ TWOJEJ FIRMY

Oprogramowania data quality oferują  liczne korzyści firmom, które zdecydują się zainwestować profesjonalnie w rozwój swojego data warehouse.  Dodatkowo istnieją również i korzyści podstawowe zapewniające reorganizację informacji posiadanych przez firmę:

  • racjonalizacja i korekta tysięcy danych i adresów
  • eliminacja podwójnych danych
  • zintegrowanie w jednym archiwum danych pochodzących z różnych źródeł
  • dokładna geolokalizacja  istniejącej listy klientów- dostawców

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE STOSOWANIA SOFTWARE DATA QUALITY

Dzięki uprzednio wymienionym elementom jesteśmy w stanie określić rzeczywisty margines dochodu firmy, zagwarantowany poprzez uważne zarządzanie jakością informacji zawartych w bazach danych, dzięki stosowaniu odpowiednich programów data quality.  Zapewniają one nie tylko zoptymalizowane i skoordynowane zarządzanie informacjami, lecz również, w konsekwencji, cały szereg innych korzyści, które na pierwszy rzut oka mogą być niedocenianie, a które wymagają uważnej analizy:
  • udoskonalenie kampanii marketingu bezpośredniego
  • wyeliminowanie wysyłek, które nie dochodzą do odbiorcy i wysyłek podwójnych
  • udoskonalenie kampanii  marketingu bezpośredniego
  • zredukowanie czasów/kosztów wprowadzania danych (data entry)
  • dokładna analiza geomarketingu
 

Decyzja o poprawieniu sposobu zarządzania jakością danych w firmie oraz o zastosowaniu odpowiednich programów data quality gwarantuje dodatkowe pozytywne skutki, również w zakresie zwrotu kosztów inwestycji oraz dochodów, a to dzięki wzrostowi biznesu z jednoczesną redukcją kosztów oraz ryzyka związanego z różnymi obowiązującymi prawami i normami

 

FIRMY A KWESTIA JAKOŚCI DANYCH

Pomimo wszystkich powyższych wskazówek, zbyt często firmy nie są jeszcze w stanie zrozumieć konieczności zorganizowania zarządzania danymi przed rozpoczęciem procesu nabywania informacji i w związku z tym stają przed niemiłą koniecznością reorganizacji od zera swojej polityki organizacyjnej w momencie, gdy sytuacja jest już poważnie zagrożona i w konsekwencji ma miejsce wzrost kosztów..

Jakakolwiek działalność związana z kierowaniem biznesem korzystająca z niezgodnych informacji terytorialnych oraz niepoświęcająca należytej uwagi jakości danych może spowodować iż osoby odpowiedzialne za marketing nie będą w stanie ocenić odpowiednio ilości oraz znaczenia klientów znajdujących się na danym obszarze, zaniżając ich wartość o ponad 60%, co w konsekwencji spowoduje negatywne skutki w momencie podejmowania decyzji strategicznych, ponieważ będą się one opierać na błędnych analizach.

Dlatego też poświęcenie większej uwagi organizacji firmy, współpracy działu marketingu (która podejmuje decyzje) z działem informacji (która boryka się codziennie z obecnością/brakiem odpowiedniego software data quality), może przynieść ogromne korzyści dla działalności całej firmy.

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0