On line

Używając  Egon on line  otrzymujemy dostęp, bezpośrednio przez Internet, do prostego formularza wprowadzania danych, dzięki któremu możecie poprosić o normalizację nawet pojedynczego adresu, w momencie zaistnienia takiej potrzeby.

WYPRÓBUJ EGON GRATIS ON LINE JUŻ TERAZ!

egon on lineEgon On Line umożliwia poprawienie danych dotyczących adresów międzynarodowych, w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca

Dostępnych jest wiele funkcji:  

  • Kontrola i normalizacja adresu
  • Wybór wśród możliwych kandydatów
  • Wprowadzanie kodów terytorialnych
  • Automatyczne uzupełnianie pustych pól (funkcja autocomplete)
  • Dodanie koordynat geograficznych
  • Wizualizacja na mapie

Usługi on line są wykonywane przy pomocy automatycznej i interaktywnej kontroli, dzięki której system może pracować w czasie realnym, zapewniając pomoc we wszystkich wymaganiach użytkownika. 

Wprowadzając kompletne dane adresowe możesz otrzymać w pliku wyjściowym, oprócz poprawnego adresu z geoodniesieniem oraz wszystkimi kodami terytorialnymi, również dokładne koordynaty geograficzne, aż do poziomu numeru lokalu (geokodowanie) i możliwością wizualizacji wyniku na mapie.

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0