Kontrola danych i geopozycjonowanieEgon  zaspokoi Wasze wymagania odnośnie kontroli danych i geopozycjonowania.Nasz core business  polega na studiowaniu systemów oprogramowań będących w stanie automatycznie zarządzać i kontrolować dane.

Poznaj nasze rozwiązania już teraz:

Wszystkie firmy znajdują się zawsze w delikatnej sytuacji zarządzania całym szeregiem danych zawartych w ich systemie informacyjnym; są to przede wszystkim dane dotyczące klientów i dostawców.

Począwszy od aplikacji Zarządzającej Relacjami z Klientami, przez systemy data entry via Internet, aż do klasycznych systemów zarządzających, ilość danych wprowadzanych na porządku dziennym i służących do najróżniejszych celów zwiększa się nieuchronnie z upływem czasu i, w niektórych przypadkach, mogą one tworzyć archiwa o olbrzymich rozmiarach, zawierające setki tysięcy kontaktów.

Egon  zaspokoi Wasze wymagania odnośnie kontroli danych i geopozycjonowania. 

W takich przypadkach bezustanna kontrola danych oraz ich korekta za pomocą automatycznych instrumentów normalizujących i deduplikujących stają się koniecznością, jeśli chcemy uniknąć coraz większych kłopotów w zarządzaniu nimi, zapobiec błędom i nieścisłościom, które mogą zablokować dane i przeistoczyć system informacyjny z cennego i strategicznego archiwum danych w źródło i przyczynę niewydajności firmy.

Tak samo ważnym aspektem dla określenia rzeczywistego stanu jest geopozycjonowanie adresów, umożliwiające dokładne i poprawne zarządzanie specjalistycznymi dziedzinami firmy, takimi jak spedycja towaru lub dokładnie studia geograficzne umożliwiające przeprowadzanie kampanii marketingowych (geomarketing).

Egon  to  aplikacja suite, korzystająca z narzędzi i metodologii,  a jej celem jest wspieranie firm oraz urzędów publicznych w zakresie kontroli danych firm oraz geopozycjonowania przy użyciu usług oferowanych również przez Internet i dotyczących opracowywania danych całkowitych lub modularnych.

Narzędzia służące do Data-Management  umożliwiają zarządzanie przepływem informacji i posiadają wysoki stopień autonomii, redukując znacznie interwencje typu technicznego.

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0