Ware Place: DYSTRYBUCJA USŁUG DLA DANYCH O WYSOKIEJ JAKOŚCI

Ware Place SRL to spółka używająca oprogramowania dostarczone przez firmy w celu jak najlepszego sprostania olbrzymim wymogom biznesu, towarzysząc nieustannie swoim klientom i dostarczając im wsparcia w zarządzaniu i rozwiązywaniu przeróżnych problemów.

Silny w dwudziestoletnie doświadczenie naszych współpracowników, którzy utworzyli grupę Wareplace, Ware Place ma na celu bezustanne usprawnianie i rozpowszechnianie na wielką skalę możliwości zdobywania danych o wysokiej jakości, związanych z naszym portalem Egon.com.

W dniu dzisiejszym Ware Place jest w stanie dostarczyć złożone i konkurencyjne rozwiązania w dziedzinie normalizacji adresów oraz danych osobowych, geokodowania, deduplikacji i tym podobnych

 

SPECJALIZACJA I CELE

Ware Place dokonał precyzyjnego wyboru kierunku swojej specjalizacji, odpowiadając w sposób wydajny i precyzyjny na wymagania zarówno swoich obecnych partnerów jak i nowej klienteli, która zwraca coraz baczniejszą uwagę na nowe technologie i sposoby korzystania z oferowanych usług.  Dzięki niezliczonym umowom nawiązanym z ważnymi firmami w tym sektorze, Blue Shaape SRL stanowi dzisiaj punkt odniesienia dla realizacji projektów i rozwiązań internetowych dotyczących normalizacji, certyfikacji oraz jednoznacznej identyfikacji informacji biznesowych.

Nasz firmowy produkt,  Egon, to oprogramowanie opierające się na bardzo złożonym logarytmie będącym w stanie przeprowadzać procesy normalizacji  dzięki zastosowaniu najprzeróżniejszych rozwiązań,   w trybie lokalnym  poprzez instalację data center klienta, lub poprzez Internet, w trybie clouding.

Aktualnie nasz zespół liczy około 30 osób, pracowników i ścisłych współpracowników, tworzących grupę przygotowanych i niezmiernie efektywnych specjalistów. Podczas realizacji projektów korzystamy dodatkowo ze współpracy z niektórymi firmami zewnętrznymi. Ware Place nawiązuje ze swoimi klientami trwałą i solidną współpracę, zarówno dla osiągnięcia wyznaczonych celów, jak i stałej aktualizacji niezbędnej dla dobytku informacyjnego klientów.

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0