Usługi geokodowania batch on line: oprogramowanie Egon

Geokodowanie to proces, przy pomocy którego do danego adresu zostają przypisane odpowiadające mu kody terytorialne, wśród których oczywiście najważniejsze to szerokość i długość geograficzna. Egon to oprogramowanie dostępne bezpośrednio on line via web, będące w stanie wykonać geokodowanie batch on line dowolnej adresowej bazy danych, w przeciągu zaledwie kilku minut oraz z absolutną precyzją.

Usługa geokodowania batch

usługa geokodowania batch

Proces batch jest rozumiany jako masywna operacja, podczas której nie jeden lecz miliony adresów są załadowywane, normalizowane i geokodowane.  Plikiem źródłowym dla takiego procesu jest oczywiście baza danych, w dowolnym formacie i zawierająca adresy pocztowe. W przypadku Egon, adresy mogą pochodzić z dowolnego kraju na świecie; powstaliśmy i rozwinęliśmy się w Europie oraz wykonując geokodowanie krajów europejskich, lecz z upływem czasu poszerzyliśmy nasz zasięg i w dniu dzisiejszym oferujemy międzynarodowe usługi geokodowania batch, dostępne w ponad 250 krajach.

Plikiem wyjściowym geokodowania batch jest plik, a dokładniej mówiąc, baza danych zawierająca zgeokodyfikowane dane dotyczące wszystkich załadowanych adresów międzynarodowych.

Geokodowanie on line

Nasze usługi geokodowania są dostępne on line, bezpośrednio via web. Wystarczy wejść na nasz portal Egon web, załadować bazę danych o dowolnych rozmiarach i odczekać kilka minut na wykonanie procesu geokodowania.  Nie jest wymagana żadna instalacja lokalna, żadne urządzenie ani oprogramowanie. Nasz usługa jest dostępna z dowolnego miejsca i o dowolnej porze dnia (i nocy).

Geokodowanie i geoodniesienie

Mówimy tu o różnicach mających znaczenie dla pracujących w sektorze; w rzeczy samej, często oba terminy są używane zamiennie i jako synonimy. Jeżeli jednak chcielibyśmy wyjaśnić różnicę pomiędzy geokodowaniem i geoodniesieniem, możemy powiedzieć iż geokodowanie polega na przypisaniu wszystkich kodów geograficznych i terytorialnych danemu punktowi geograficznemu lub adresowi, natomiast przez geoodniesienie rozumiemy specyficzne przypisanie współrzędnych, szerokości i długości geograficznej.

Skontaktuj się z nami już teraz w celu otrzymania informacji odnośnie geokodowania lub geoodniesienia online!

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0