Aplikacje

Poniżej podajemy główne dziedziny zastosowania aplikacji Egon:

 • mailing
 • crm
 • data integration
 • data profiling
 • data quality
 • data warehouse
 • database
 • Niepoprawna wysyłka? Niepoprawne dane!
 • CRM i dane wysokiej jakości… Podwójna gwarancja sukcesu!
 • Integracja danych: dane przestają być anonimowe, odnajdują swoją tożsamość i odkrywają swoje powiązania.
 • Profilowanie danych w celu prawdziwego zrozumienia posiadanych informacji.
 • Jakoś danych; podstawowy wymóg dla utworzenia efektywnego zbioru informacji.
 • “Data Warehouse Quality” dla podejmowania trafnych i szybkich decyzji!
 • Baza danych: dzięki nieustannej kontroli Twoje dane trwają dłużej.
 • duplicate-check
 • ebusiness
 • geocoding
 • legacy
 • data migration
 • pa
 • risk
 • Kontrola duplikatów… oto odpowiedź na pytanie „Ile klientów naprawdę posiadam?”
 • E-business: jakość danych filtrowanych w Internecie
 • Geokodowanie: informacje odnajdują swoje miejsce!
 • Kontrolowane i jednoznaczne powiązanie dla optymalizowania procesów i redukcji kosztów!
 • Migracja do nowego systemu? Doskonała okazja do wykonania porządków!
 • Wysoka jakość danych redukuje przeszkody na drodze do innowacji!
 • Zarządzanie ryzykiem i zabezpieczenie przed oszustwami: strategie poszukiwań bez ponoszenia żadnego ryzyka!

System Relacji z Klientami (CRM): wsparcie dla aplikacji CRM w celu optymalizacji akcji promocyjnych.

Data Warehousing: rozpoznanie i integracja danych pochodzących z różnych źródeł, gwarancja wydajności, poprawności i jednoznaczności informacji oraz ich bezustanna aktualizacja.  

Migracja: ułatwia migrację do „nowych systemów”, poprzez zastosowanie dynamicznych narzędzi pobierania, opracowywania i konwersji informacji.

Enterprise Resource Planning (ERP): wsparcie dla zarządzania danymi bezpośrednio wewnątrz aplikacji  ERP..

E-business: wsparcie dla projektów e-business i aplikacji internetowych, z bezpośrednim filtrowaniem błędów powstających podczas rejestracji użytkowników.

Mailing: dla kampanii mailingowych, w celu optymalizacji efektywności wysyłek, identyfikacja niepożądanych obszarów lub podmiotów (screening), przygotowywanie i porządkowanie danych zgodnie z zadanymi regułami (formatowanie), gwarancja dostarczenia wysyłki w krótkim czasie.

Kampanie Marketingu Bezpośredniego: podczas operacji Marketingu Bezpośredniego często jakość danych dostarczanych przez klientów jest niewystarczająca. Wykonanie normalizacji list przed wykonaniem kampanii zapobiega zwrotom przesyłek i eliminuje niepotrzebne koszty, często niemałe, spowodowane ponownym wysyłaniem informacji. Dodatkowo, redukuje znacznie całkowity czas i koszty zarządzania kampanią.

Call Center: operatorzy call center pracują zawsze pod presją upływającego czasu, dlatego też wysoka jakość i dokładność informacji są dla nich niezbędne. Automatyczna kontrola danych wprowadzanych przez operatorów call center umożliwia zredukowanie błędów do minimum oraz konsekwentną optymalizację czasu i kosztów.

Portale web: dane pochodzące z Internetu, zarówno te wprowadzone bezpośrednio przez klientów, jak i znalezione, są często niewystarczające lub błędne. Usługa normalizacji, podłączona do internetowego formularza rejestracyjnego klientów, gwarantuje lepszą jakość i precyzję cennych informacji.

Data entry: w przypadku, gdy dane są wprowadzane przez zewnętrzne jednostki opracowywania danych lub w innych kontekstach, przez niewyspecjalizowany personel, poprawna kompilacja wprowadzonych informacji stanowi gwarancję jakości danych i redukcji kosztów.

Wydawnictwa: firmy wysyłające katalogi i broszury z opisem produktów drogą pocztową, wiedzą z doświadczenia ile trudu wymaga ciągłe zarządzanie niepoprawnymi wysyłkami oraz ponowna kontrola adresów. System normalizacji jPuzzle oferuje rozwiązanie dla całej gamy problemów związanych z informacjami adresowymi, jak na przykład zmiany kodu pocztowego, które są zarządzane automatycznie, również dla adresów już nieaktualnych.

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0