Z dnia na dzień coraz więcej firm zaczyna doceniać znaczenie i ważność oprogramowania zarządzającego jakością danych. Przyczyny są najróżniejsze, jednakże ogólnie rzecz biorąc, u podłoża leży zawsze pragnienie optymalizacji funkcjonowania firmy oraz zapobieganie stratom spowodowanym nieodpowiednim zarządzaniem bazą danych. Dokładna analiza najczęściej spotykanych problemów, związanych z zarządzaniem jakością posiadanych przez firmę danych, dostarcza ciekawych odpowiedzi. 

Bezużyteczne archiwa? Oto dlaczego inwestować w oprogramowanie zarządzające jakością danych.

oprogramowania-zarzadzajacego-jakoscia-danychWiększa część firm cierpi z powodu braku danych, w sensie, iż pomimo posiadania obszernych i bogatych w dane firmowych baz danych, są one pełne nieścisłości i posiadają luki.   

Drugi klasyczny problem stanowią dane przestarzałe. Lata ręcznego wpisywania danych do firmowych programów zarządzających oraz do oprogramowania CRM bez odpowiedniego programu zarządzającego jakością danych sprawiają, iż z czasem jakość baz danych pogarsza się.  

Wprowadzanie danych w sposób ręczny, często przez większą ilość operatorów, tworzy również dodatkowy problem związany z podwójnymi danymi. W konsekwencji ta sama jednostka ( klient, dostawca, itp.) z biegiem czasu jest wprowadzana do bazy wielokrotnie.  

W większości przypadków mówimy tu o błędach ludzkich, całkowicie zrozumiałych. Są one wręcz fizjologiczne, ponieważ bez dokładnie zaplanowanej strategii zarządzania jakością danych przy użyciu specyficznych programów, uniknięcie tego rodzaju niedokładności jest wręcz niemożliwe.

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0